Sıfır Atık Belgesi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

  1. İşletmenin Entegre Çevre Bilgi Sistemi kaydı yapılır ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi açılır.
  2. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında kurum bilgileri sisteme kaydedilir.
  3. Sorumlu personel bilgileri sisteme girilir.
  4. Bina içerisinde en az ikili toplama sistemi(Karışık ambalaj, diğer atıklar) kurulması sağlanır.
  5. Atıkların toplanması ve lisanslı firmaya teslim edildiğine dair belgeler yüklenir.
  6. Biriktirme ekipmanlarının Yönetmelikte belirtilen renk skalasına uygun olması sağlanır.
  7. Biriktirme ekipmanları üzerinde atık türüne özgü (Ambalaj, Biyobozunur, Diğer Atıklar vb.) işaret ve yazılar yer alır.
  8. Sıfır Atık hakkında personelin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılır ve dokumante edilir.

Yukarıda belirtilen tüm basamakların sağlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan başvuru neticesinde işletmenize Sıfır Atık Belgesi düzenlenmektedir.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması ve sürdürülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemler işletmenize gerçekleştireceğimiz ziyaretler sırasında Çevre Mühendislerinden oluşan ekibimiz ile koordineli şekilde yapılmaktadır.