Bacada Toz Ölçümleri

Numune alma noktaları “TS ISO 9096 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini” standardına uygun olarak tespit edilir. Numune alma noktası, düz bir baca veya kanal üzerinde bulunmalıdır. Gaz akışını engelleyecek veya yönünü değiştirecek herhangi bir etken bulunmamalıdır

Bacada VOC Ölçümleri

Numune alma hattında tanecikleri tutmak amacıyla numune probundan hemen sonra bir filtre cihazı bulunmalıdır. Yoğuşmayı önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Numune alma süresi seçilirken, işlem şartları, numune alma ve analitik donanım ve analizin alt tayin sınırı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bacada Yanma Gazı Ölçümleri

Ölçüm öncesi kaç dakika ölçüm yapılacağına ve cihazın doğru ölçüp ölçmediğine karar vermek adına aşağıda tanımlanan T90 ve doğrulama çalışmaları yapılır. T90 süresine göre Ölçüm Süresi hesaplanmaktadır. Doğrulama işlemi yapılırken T90 süreside aynı zamanda yapılmalıdır.

Bacada İslilik Ölçümleri

İslilik ölçümü kapsamında cihaz pompası ile belirli bir debi ve sürede çekilen bacagazı içerisindeki partikül maddeler, (is ve kurum) filtre üzerinde leke bırakır. Bu leke, Bacharach skalası üzerinden 0-9 arası koyuluk derecesine göre değerlendirilir. Tayinler en az iki numune ile paralel olarak yapılır. Üç ölçüm alınarak ortalamanın alınması doğruluğa daha yakın bir değerin olmasını sağlayacaktır.

Bacada Hız ve Debi Ölçümleri

Cihaz numune alma platformuna getirilir ve numune alma noktalarının sayısı ile yerleşimleri belirlenir. Numune alma noktaları pitot tüpü veya pitot tüplü numune alma sondası aksamı üzerine sıcağa dirençli bir kalem ile işaretlenir. Sistemin istenen işletme şartlarında çalıştığından emin olunduktan sonra pitot tüpü deliklerinin tıkanıklığının temizlenip temizlenmediği kontrol edilir.