PM10 Ölçümleri

Numune  alma  donanımı  kurulur  ve  meme  kapatılarak  ve  emme  cihazı çalıştırılarak sızıntı kontrolü  yapılır.  Numune alma cihazı, doğrudan bir filtre taban malzemesi ve ayarlanmış akış cihazı ile bağlantılı bir PM 10 numune girişinden meydana gelir. Daha sonra filtre üzerinde toplanan PM 10 kütlesi gravimetrik olarak tayin edilir. Cihazın emiş debisi 2,3 m3/saat’e ayarlanarak numune alma işlemine geçilir.

Çöken Toz Ölçümleri

Çöken Toz Ölçme cihazı çevresi açıklık bir yere, dik bir konumda yerleştirilmelidir. Sehpa ayakları oynamayacak, çökeltinin toplanacağı yüzeylerin önceden seçilmiş yönü değişmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Havayı kirleten kaynağın oluşturduğu kirletmeyi saptamak için hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak bir veya birden çok çöken toz ölçüm cihazı hem emisyon kaynağının olduğu yere belirli yön ve uzaklıklarda yerleştirilir.