AMAÇ

Mekanik titreşime maruz kalmalar sonucu oluşan El-Kol ve Tüm Vücut Titreşim seviyesi (elden vücuda iletilen titreşim) ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair deney (ölçüm) personelini bilgilendirmek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Kişilerin maruz kaldığı, elle İletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi standardına bağlı olarak şu şekilde yapılmalıdır.

Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilisiyle birlikte titreşime en çok maruz kalan kişiler belirlenmelidir. Ölçüm yapılacak personele cihazın 3 fazlı titreşim ölçme ucu (transduser) Şekil 1’de gösterildiği gibi koordinatlandırılarak takılmalıdır.

Şekil 1. El-Kol Titreşim ölçümü için x, y, z, koordinatlandırması

Üç yönde bulunan titreşim, eş zamanlı olarak ölçülmelidir. Üç eksenin her birinde sırayla yapılan ölçmeler, ölçme şartlarının üç ölçmenin tamamı için benzer olması şartıyla kabul edilebilir. Ölçmeler, makinanın, el aletinin veya iş parçasının tutma merkezine olabildiğince yakın olan titreşim yüzeyi üzerinde yapılmalıdır.

Ölçümler, mümkünse gün boyunca titreşimdeki değişimler dikkate alınacak şekilde bir seri numune ölçümleri günün farklı zamanlarında yapılmalı ve ortalaması alınmalıdır. Değilse titreşim maruziyetini temsil eden bir örnek numune titreşim maruziyeti süresince alınmalıdır.

Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrıca yapılır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenir ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilir.

Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilisiyle birlikte titreşime en çok maruz kalan kişiler belirlenmelidir.

Ölçüm yapılacak personele cihazın 3 fazlı titreşim ölçme pedi Şekil 2’de gösterildiği gibi koordinatlandırılarak takılmalıdır.

Şekil 2. Tüm Vücut Titreşim ölçümü için x, y, z, koordinatlandırması

Şekil 3. Tüm Vücut için kullanılan bağlantı elemanı

Ölçümlerde insan vücudunun düşey ve yatay yönlerdeki titreşim doğrultularına farklı tepki verdiği durumu da göz önünde bulundurularak, geri-ön doğrultulu X ekseni ve sağ-sol doğrultulu Y ekseni için; Wd, aşağı-yukarı doğrultulu Z ekseni için; Wk frekans ağırlıklandırmaları kullanılır.

Ölçüm, makinanın veya işlemin tipik kullanımının temsilî olan bir süredeki titreşim değerlerinin ortalaması olmalıdır. Mümkün olduğunda, ölçüm süresi kişinin titreşen yüzeye ilk teması olduğu zaman başlamalı ve söz konusu temas sona erdiği zaman bitmelidir. Bu süre titreşim büyüklüğündeki değişimleri içerebilir ve hatta titreşime maruz kalmanın olmadığı periyotları da içerebilir.

Mümkün olduğunda, gün boyunca titreşimdeki değişimler dikkate alınacak şekilde bir seri numune ölçümler günün farklı zamanlarında yapılmalı ve ortalaması alınmalıdır. Yapılan ölçümler en az 227 s ve 1/3 oktav bandında olmalıdır.