İş Yeri Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçüm Hizmetleri

uretimEndüstriyel Hijyen Ölçümleri: İç Ortam Noktasal Gürültü Ölçümü, İç Ortam Partikül Madde Ölçümü, İç Ortam Kimyasal Madde Ölçümü, Termal Konfor (ısı,nem,hava akım) Ölçümü, Aydınlatma Düzeyi Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri: Gürültü Maruziyeti Ölçümü, Titreşim Maruziyeti Ölçümü, Toz Maruziyet Ölçümü, Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü