İş Yeri Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçüm Hizmetleri

uretimEndüstriyel Hijyen Ölçümleri: İç Ortam Noktasal Gürültü Ölçümü, İç Ortam Partikül Madde Ölçümü, İç Ortam Kimyasal Madde Ölçümü, Termal Konfor (ısı,nem,hava akım) Ölçümü, Aydınlatma Düzeyi Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri: Gürültü Maruziyeti Ölçümü, Titreşim Maruziyeti Ölçümü, Toz Maruziyet Ölçümü, Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü 

Alçı Sıva Uygulayıcısı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3)

 

Ulusal Yeterlilik

12UY0055–3 Rev.02 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) 

Meslek Standardı

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0156–3

Eğitim Ön Şartı

Eğitim Ön Şartı Aranmamaktadır.

Kurs Ön Şartı

Kurs Ön Şartı Aranmamaktadır.

Tecrübe Yazısı

Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Diğer Gereklilikler

Yükseklik Korkusunun Olmaması

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu

Yeterlilik Birimleri

12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması

Sınavlar / Geçme Şartı

Teorik Sınav: Var (İş Güvenliği: 5 Soru, Meslek Bilgisi:  25 Soru) / en az % 60 almalısınız

Uygulama Sınavı: Var / en az % 80 almalısınız

Gözetim Sıklığı

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır

Belge Geçerlilik Süresi

5 Yıl

Belge Yenileme Şartı

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı sıva uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.