Hakkımızda

Firmamız, çevre kirliliğinin mevzuatla belirlenen sınır değerlere uygunluğu konusunda teknik ölçümler yapan tam donanımlı ve Türk Akreditasyon Kurumu, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

İletişim

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No:134/1
Yenimahalle / Ankara

cevre@cankayacevre.com.tr

Telefon: 0312 211 16 80
Faks: 0312 211 16 83

Baca Gazı Ölçümü

Çankaya Çevre firması, baca gazı ölçümleri ve çevre danışmanlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış bir firmadır. Firmanın sunduğu hizmetler arasında bacada toz ölçümleri, yanma gazı ölçümleri, isllik ölçümleri, hız ve debi ölçümleri gibi çeşitli analizler bulunmaktadır.

İmisyon Ölçümü

Çankaya Çevre , çevre danışmanlığı ve imisyon ölçümleri alanında uzmanlaşmış bir kuruluştur. Firma, çevre kirliliğinin izlenmesi ve kontrolü için gerekli olan çeşitli ölçüm hizmetlerini sunmaktadır. Bu hizmetler arasında PM10 ölçümleri ve çöken toz ölçümleri yer almaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel gürültü ölçümleri, gürültü kaynaklarının çevrede oluşturduğu ses düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Ölçüm süreci, ölçüm yapılacak firma için yeni bir dosya açılmasıyla başlar. Bu dosyada teklif, tesis bilgi formu ve ekipman kontrol formu bulunur.

İş Hijyeni Ölçümleri

İş hijyeni ölçümleri konusunda uzmanlaşmış firmamız, iş hijyeni parametrelerini değerlendirerek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır. Sunduğumuz hizmetler birden fazla olmakla beraber sizlere yardımcı olmaktayız.