AMAÇ

Çalışma ortamında bulunan gürültüleri insan sağlığına etkisini ölçmek için yapılır.

İÇ ORTAM NOKTASAL GÜRÜLTÜ NASIL YAPILIR ?

Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır. Herhangi bir revizyon gerçekleşmesi durumunda, plan üzerindeki değişiklikler kaydedilir ve imza altına alınır. Tesis, ölçümler sırasında tam kapasite ile çalışmalıdır. Aksi durumlar, kayıt altına alınarak raporda belirtilmelidir. Ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi ve tesise ait kurallara uyulması açısından yetkili bir personelin ölçümlere eşlik etmesi mutlaka sağlanmalıdır. Tesiste yapılacak deney çalışmaları sırasında tesisin sürekli ve sürekli olmayan çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.

Ölçüm yapılan alan 300 m2 den küçük ise en az 3 ayrık mikrofon konumundan ölçümler alınmalıdır. 300 m2 den daha büyük alanlar için daha fazla mikrofon konumu uygun olacaktır Ölçüm yapılan toplam nokta sayısının 1/3’ü köşelere yakın yerlerde konumlandırılmalıdır. Yalnızca A-ağırlıklı ölçümlerin yapılacağı ve düşük frekanslardan A-ağırlıklı ses seviyesine küçük katkıların olduğu durumlarda, tek bir mikrofon konumu yeterli olabilir. Mikrofon tavandan veya döşemeden en az 0.5 m ve hava girişleri gibi belirgin olarak ses ileten elemanlardan 1 m mesafede konumlandırılmalıdır. İki komşu mikrofon konumu arası 0.7 m’den az olmamalıdır.