AMAÇ

Ortam şartlarında bulunan uçucu Organik Bileşiklerin çalışanlar üzerinde etkisini ölçmek için yapılır.

KİŞİSEL MARUZİYET VE ORTAM HAVASINDA UÇUCU ORGANİK  BİLEŞİKLER (VOC) ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilisiyle birlikte kimyasal maddelerin kullanıldığı ortamlar ve/veya maruz kalan kişiler belirlenmelidir.

Ortamda yapılan ölçümlerde en az 10 litre (0,2 l/dk debi ile 1 saat) numune alınmalıdır. Aktif Karbon Tüp sabit bir yerden, çalışma alanının yakınından ve çalışanın nefes alma hizasından düşey konumda olarak örneklenmelidir.

Belirlenen kişilerde yapılan ölçümlerde, aktif karbon tüpü ağız ve burundan en fazla 30 cm mesafede olacak şekilde, cihaz bağlantıları yapılarak düşey olarak takılmalıdır. Personel günlük yaptığı normal işlemleri yapmalıdır. Çalışan personel kimyasal maddenin yakında sürekli olarak çalışıyorsa en az 1 saat numune alınması yeterlidir. Farklı kimyasalların bulunduğu bölümlerde çalışıyorsa günü temsil edecek en az 1 saatlik örnek bir numune alınarak ölçümler tamamlanmalıdır.