AMAÇ

Çalışma ortamın bulunan kişinin ortam koşullarından (sıcaklık, nem, basınç) ne kadar etkilendiğini ve insan sağlığına etkisini ölçmek için yapılır.

TERMAL KONFOR ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Isıl konforun önemli olduğu iç mekânlarda maruz kalan sağlıklı kadın ve erkeklere ancak ısıl konfordan orta derece sapmalar olduğunda, yeni çevrelerin tasarımında veya var olanların değerlendirilmesinde uygulanabilir.

Ölçüm süresi sensörün tepki sıcaklığına bağlı olduğundan cihaz ilk açıldığında cihaz ve sensörlerin adaptasyonu göz önüne alınarak ilk ölçüm süresi için 20 dk beklenir.

(Ortam koşullarında değişiklik gözlenmesi durumunda ise tekrar sensörlerin adaptasyonu için tekrar 20 dakika beklenir.) Önceden belirlenen met ve clo değerleri cihazda tanımlanır.

Cihaza hava akım hızı probu, küre ve kuru sıcaklık probu (aynı zamanda nem de ölçen prob) yerleştirilerek cihazda ölçüm kayıdı başlatılır ve 1 saatlik ölçüm alınır. Cihazın boyu ayakta çalışan için zeminden 1,1 m ve oturan çalışanlar için 0,6 m yükseğe ayarlanır.  Cihazda ölçüm sonucunda görülen değerler forma yazılarak kayıt altına alınır.

WBGT ölçümünün yapılabilmesi için PMV değerinin +2’nin üstünde veya -2’nin altında çıkması durumunda kullanılır. Ölçüm yapılacak noktalar Homojen ve Heterojen ortama göre belirlenir. Cihazın üzerinde yaş hazne probu, küre ve kuru sıcaklık probu bulunmalıdır. Yaş hazne sıcaklığını ölçen proptaki hazne ¾ oranında saf su ile doldurularak sensörün hassas kısmının tamamının ıslak fitil ile kaplanması sağlanır,  fitilin 1/3’ü dışarıda kalacak şekilde ayarlanır. Is baskısı ölçümlerinde (TS EN ISO 7243) çevresel ve yerleşim koşullarına ayrıca dikkat edilir. İncelenen nokta veya yakın noktalardaki ısı baskısının sabit bir değere sahip olması  (noktalar arası ısı farklılığı ≤%5 →Homojen)  durumunda sadece ısıl baskının en yüksek olduğu seviyesinde örnekleme alınır. Her bir ölçümün süresi, en az 1 saat olmalı ve sensörün tepki süresin de göz önünde bulundurulmalıdır.