AMAÇ

Bacada emisyon ölçümlerinde örneklenen standart yanma gazlarının numunesinin alınması ve analiz edilmesi işlemlerinin sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

BACADA YANMA GAZI NASIL YAPILIR ?

Ölçüm öncesi kaç dakika ölçüm yapılacağına ve cihazın doğru ölçüp ölçmediğine karar vermek adına aşağıda tanımlanan T90 ve doğrulama çalışmaları yapılır. T90 süresine göre Ölçüm Süresi hesaplanmaktadır.

Doğrulama işlemi yapılırken T90 süreside aynı zamanda yapılmalıdır. T90 doğrulama tüpünde bulunan gaz derişimlerinin yüzde 90’ına gelmesine kadar geçen süreyi tanımlamaktadır. Örneğin; 100 ppm SO2 gazının doğrulama işlemi sırasında 90 ppm’e kadar geçen süre olarak tanımlanır. 4xT90 süresi Minimum ölçüm süresi olarak tanımlanırken her ölçüm arasında 3xT90 süresi bekleme olacak şekilde ölçümler gerçekleştirilir