AMAÇ

Ortam havasında çöken toz numunesi alınması işleminin sağlanması amacı ile hazırlanmıştır. Çevre havasında hava kirliliği oluşturan çökelebilen madde miktarının gravimetrik olarak tayininin belirlenmesini kapsar.

ÇÖKEN TOZ ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Çöken Toz Ölçme cihazı çevresi açıklık bir yere, dik bir konumda yerleştirilmelidir. Sehpa ayakları oynamayacak, çökeltinin toplanacağı yüzeylerin önceden seçilmiş yönü değişmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Havayı kirleten kaynağın oluşturduğu kirletmeyi saptamak için hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak bir veya birden çok çöken toz ölçüm cihazı hem emisyon kaynağının olduğu yere belirli yön ve uzaklıklarda yerleştirilir.

Çöken Toz Ölçüm süresi birer aylık 2 periyotta olup, toplam 2 aydır. Aylık olarak bulunacak çöken toz değerleri gün sayısına bölünerek bir günde çöken ortalama toz miktarı hesaplanır.

Mantar ve bazı mikroorganizmaların üremesini engellemek için temiz toplama şişelerine bir engelleyici (inhibitor) katılmalıdır. Kimyasal bir engelleyici olarak, her toplama şişesine 10 ml 0,02 N bakır sülfat çözeltisi (CuSO4.5H2O, 2,5 g/litrelik) konulmalı ve analiz sırasında bu durum hesaba katılmalıdır.

Çöken Toz ölçümüne başlanıldıktan 1 ay sonra toplama başlıklarına yapışmış olan tozlar silecek yardımıyla ilgili toplama şişesine madde kaybını önleyecek şekilde dikkatle yıkanarak alınmalıdır. Gerekiyorsa çöken toz cihazı yenisiyle değiştirilir. Çöken Toz Cihazından alınan partikül maddelerin bulunduğu toplama şişelerinin ağzı sıkıca kapatılarak mühürlenir ve üzerlerine birer etiket yapıştırılır. Bu etiketlere numunenin alındığı bölge, bölgenin özellikleri ve numune toplama sureti bilgileri okunaklı ve silinmez bir şekilde yazılmalıdır.