AMAÇ

Çalışma ortamında bulunan kişilerin maruz kaldığı gürültünün insan sağlığına etkisini ölçmek için yapılır.

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR ?

Personel, ölçüme gitmeden önce kişisel koruyucu donanımlarını yanına alır ve ölçüm esnasında muhakkak kullanır. Ölçüm gerçekleştirilmeden önce ve sonucunda cihazların doğru ölçüm gerçekleştirebildiğini tespit edebilmemiz için standartta belirtilen ölçüm doğrulaması ve değerleri kullanılmalıdır. Bu değer standartta ± 0.5 dB olarak verilmektedir. Ölçüm başlamadan önce ayrıca strateji seçilir. 3 tür strateji bulunmaktadır; Görev tabanlı, İş tabanlı ve Tüm Gün şeklindedir. Stratejiye göre çalışan kişilerin maruz kaldıkları gürültü hesaplanarak raporlanır.