AMAÇ

Emisyon kaynağında (bacada) VOC (Uçucu Organik Bileşikler) numunelerinden örnekleme pompası ile numune alınması ve çözücü desorpsiyonu/gaz  kromatografisiyle analizinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

BACADA VOC ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Numune alma hattında tanecikleri tutmak amacıyla numune probundan hemen sonra bir filtre cihazı bulunmalıdır. Yoğuşmayı önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Numune alma süresi seçilirken, gerekli ortalama periyod, işlem şartları, numune alma ve analitik donanım ve analizin alt tayin sınırı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamaların çoğunluğunda bir münferit periyodik ölçme için tipik süre olarak (10-30 ) dakikadır. Kararlı halde olmayan şartlarda numune alma işlemi yapıldığında, numune alma süresinin azaltılması gerekebilir. Numune alma süresi 5 dakikadan daha az olmamalıdır.

Numune alma sırasında tanık (şahit) olarak kullanmak üzere her seriden deneme tüpleri alınmalıdır. Tanık tüpler, baca gazı akışına maruz bırakılma dışında numune tüpleriyle aynı işlemlere tabi tutulmalıdır.

Numune almayı takiben, tüpler serin ve karanlık bir ortamda taşınmalıdır. Uzun süreli depolamada tüpler 4 ºC’ nin altına kadar soğutulmuş, çözücü tarafından kirletilmemiş bir kap içerisinde muhafaza edilmelidir.