AMAÇ

Çalışma ortam havasında gaz-buhar halindeki kimyasal maddelerin ölçüm işleminin sağlanmasıdır. 

İÇ ORTAM HAVASINDA GAZ ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Ölçümler öncesinde, cam tüpler için üretici firma tarafından hazırlanmış olan prospektüs doğrultusunda hareket edilir. Bu prospektüsler üzerinde; ölçüm aralığı, el pompası ya da otomatik pompa kullanılarak tüpler içerisinden ne kadar hava çekileceği, pompa hava çekiş sayısı, ilgili gaz tüpünün ortamda ki hangi gazlar ile etkileşime girebileceği, % alevlenebilirlik,  renk değişimi süresi ve renk değişikliğinin nasıl olacağı yazılmıştır.

Ölçüm öncesinde tüpün her iki ucu tüp kırıcı ünitesi ile kırılır.

Tüpün ok ile gösterilen tarafı el pompası yuvası içerisine yerleştirilir. Diğer tarafı ise boşta bırakılır.

El pompası ile cam tüpe ait prospektüste belirtildiği kadar hava emme işlemi yapılır. Bu işlem  prospektüste belirtilen sayıda tekrarlanır.

Cam tüpe ait prospektüste belirtildiği süre kadar beklenir. Bu sürenin sonunda derecelendirilmiş tüp üzerinden gözle okuma yapılarak konsantrasyon değeri yaklaşık olarak “ppm“ veya “mg/m³” cinsinden görülür. Ortamda ki gazın STEL değerini hesaplayabilmek için 4 adet tüp kırılarak prospektüs talimatları doğrultusunda ölçüm gerçekleştirilir. 4 adet tüpten okunan değerler toplanarak aritmetik ortalaması alınır, bu değer STEL değeridir. Bu değer TWA değeri ile karşılaştırılamaz. TWA değeri ile karşılaştırma yapılacak ise TSE 689 Ek A da yer alan tabloda belirtilen numune alma sayısına karşılık gelen değer kadar tüp kırılarak ölçümler gerçekleştirilir.