AMAÇ

Ortam havasındaki partikül maddelerin örneklenmesi ve miktarının gravimetrik olarak tayininin yapılmasını amaçlar.

ORTAM HAVASINDA PARTİKÜL MADDE (PM10) ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR ?

Numune  alma  donanımı  kurulur  ve  meme  kapatılarak  ve  emme  cihazı çalıştırılarak sızıntı kontrolü  yapılır.  Numune alma cihazı, doğrudan bir filtre taban malzemesi ve ayarlanmış akış cihazı ile bağlantılı bir PM 10 numune girişinden meydana gelir. Daha sonra filtre üzerinde toplanan PM 10 kütlesi gravimetrik olarak tayin edilir.  Uygun deney yeri seçildikten sonra numune alma cihazı kurulup daha önceden darası alınmış filtre kağıdı PM 10 başlığında filtre yuvasına yerleştirilir. Cihazın kontrolleri yapılarak Cihaz Kullanma ve Bakım Talimatına göre çalıştırılır. Cihazın emiş debisi 2,3 m3/saat’e ayarlanarak numune alma işlemine geçilir. Numune alma işlemi, 24 saat süre olabildiği gibi bununla birlikte daha düşük derişimler daha uzun numune alma süreleri gerektirirken daha yüksek derişimler daha kısa numune alma sürelerini gerektirebilir.  Ölçümler esnasında çevre şartları ve ölçüm parametre bilgileri (çekilen hava, vs) ilgili form ile kayıt altına alınır. Numune alma işlemi tamamlandıktan sonra filtre kağıdı yuvasından çıkarılarak filtre kabına konur. Filtre kabına numune alma yeri kaydedilir ve numune muhafaza çantasına konularak laboratuvara taşınır.