AMAÇ

Gürültü kaynaklarının alıcıda oluşturduğu çevresel gürültü düzeylerinin belirlenmesidir.

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

 • Ölçüm yapılacak firma için yeni bir dosya açılır. Açılan dosyanın içeriğinde; teklif, tesis bilgi formu, ölçüm formları ve ekipman kontrol formu bulunmalıdır.
 • Ölçüm alanına gidilmeden önce; cihazın tüm aparatları, standart işletme talimatları, ilgili formlar, yedek piller ve hava şartlarının ölçülmesinde kullanılan cihaz kontrol edilerek alınır.
 • Hava şartları ölçümleri ; rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem ve basınç değerlerini içerir.
 • Atmosferik ölçümler ölçüm formunun ilgili kısmına yazılır. Atmosferik şartların ölçümünde rüzgar hızı 5 m/sn’yeyi altında olmalıdır. 5 m/sn’nin üzerinde olduğu durumlarda ölçüm yapılmamalıdır. Ayrıca; yağmurlu, yıldırımlı havalarda ölçüm değerlerinde sapma göstereceğinden dolayı ölçüm yapılmaz. Sıcaklık -10 ile 50 oC aralığında ölçümler gerçekleştirilir, bu aralık dışında ölçüm yapılmaz.
 • Müşteriden alınan bilgilerin doğruluğunu ölçümden önce yapılan tespitlerle karşılaştırılarak güncelleme gerekiyorsa yapılır.
 • Cihaz açılır ölçüm tarihi, saati, ölçüm modu ve data numaraları kontrolleri yapılır ve uygunsuzluk durumu varsa giderilir.
 • Cihazda ölçüm yapılacak firmayı temsil edecek data numarası verilir ve ölçüm klasörü açılır.
 • Ölçüm öncesi cihaz doğrulaması yapılarak kayıt altına alınır. (Doğrulama ölçüm modunda yapılır, yapılan ölçüm kalibrasyon norm değerinden en fazla ±0,5 dB fark olabilir.)
 • Ölçüm sahasında; gürültü iletim yolları, gürültü kaynaklarının özellikleri, yansıtıcı yüzeyler, yutucu yüzeyler, çevresel faktörler, yollar, hassas/çok hassas alanlar, varsa şikayetçinin konumu ve gürültü kaynağı dışında gürültü üreten kaynaklar tespit edilir.
 • Yukarıdaki belirtilen esaslar çerçevesinde kaynak iletim yolu ve alıcıda olan ölçüm noktaları işaretlenir, kaynağın gürültü türü yazılır gerekli ölçümlere başlanır.
 • Ölçümler ilgili standart, ilgili mevzuat, çevresel gürültü ölçüm ve değerlendirme kılavuzu ve standart işletme talimatına uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Ölçüm sonunda cihaz kayıt numaraları ile formda kayıt altına alınan sonuçlar karşılaştırılır ve ölçüm sonlandırılır.