AMAÇ

Havada süspansiyon (asılı) durumunda bulunan ve solunabilen toz konsantrasyonunun çalışma ortamında insan sağlığına etkisini ölçmek için yapılır.

İÇ ORTAM HAVASINDA TOZ ÖLÇÜMLER NEREDE YAPILIR ?

İç ortam havasında solunabilir toz ölçümleri tesis içerisinde bulunan toz kaynaklarında, toz ağı kaynaklarının etki alanındaki çalışma ortamlarında, tesiste bulunan idari binalarda, tesis içi açık ve kapalı alanlarda iç ortam havasında solunabilir toz konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla yapılır. İç ortam havasında solunabilir toz ölçüm sonuçları,  aksi belirtilmedikçe, mg/m³ veya ppm olarak verilir.

İÇ ORTAM HAVASINDA TOZ ÖLÇÜMLER NASIL YAPILIR ?

Toz örneklemeleri tozun en yoğun bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilmelidir.

Genellikle ortam toz örnekleme yapılan ölçümler 60 dk olarak çalışmanın yoğun olduğu noktalardan yapılmalıdır. 60 dk sonunda ölçüm bitirilerek cihaz sökülmelidir. Filtre kapakları kapatılmalıdır. Ölçümler sonlandırılarak ilgili formda kayıt altına alınır.