AMAÇ

Havada süspansiyon (asılı) durumunda bulunan ve solunabilen toz konsantrasyonunun tayin edilmesidir. Bu ölçümler iş ortamının hava kalitesine bağlı olarak çalışanların toza maruziyetini belirlemek için ölçümlerin gerçekleştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

KİŞİSEL TOZ ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

Havada süspansiyon durumunda bulunan kişisel toz, ölçümlerinde numune alma pompası çalışanın solunum bölgesi seviyesine takılır ve kişiler günlük rutin çalışma koşullarına devam etmeleri gerekliliği konusunda bilgilendirilirler.  Numune alma pompası çalışan personelin kemerine takılarak filtre tutucu başlık solunum bölgesine en fazla 30 cm uzaklığında bir seviyeye takılır ve personel günlük rutin çalışma koşullarına devam etmeleri gerekliliği konusunda bilgilendirilir.  En az 2 saat ölçümler yapılmalıdır. Mümkünse vardiya süresinin bitiminde pompa emişi durdurularak gerekli veriler (akış hızı, örnekleme süresi, personel adı ve çalışma alanı) ilgili form ile kayıt altına alınır. Vardiya süresinin bitiminde pompa emişi durdurularak gerekli bilgiler kayıt altına alınır. Toz örnekleme çalışmaları sonrasında tartım ile toplanan partikül madde ağırlıklarının tespit edilmesi gerekmektedir.