AMAÇ

Isıtma cihazlarında kullanılan destile yakıtların yanmasıyla meydana gelen baca gazlarındaki islilik tayininin sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

BACADA İSLİLİK ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR ?

İslilik ölçümü kapsamında cihaz pompası ile belirli bir debi ve sürede çekilen bacagazı içerisindeki partikül maddeler, (is ve kurum) filtre üzerinde leke bırakır. Bu leke, Bacharach skalası üzerinden 0-9 arası koyuluk derecesine göre değerlendirilir.

Duman skalası (Bacharach), üzerinde 0’dan 9’a kadar numaralandırılmış 10 leke bulunan, leke rengi beyazdan (0 numara) açık gri gölgeli renkten gittikçe koyulaşan ve siyaha kadar değişen renkler bulunan numune alma cihazının bir parçasıdır.

Tayinler en az iki numune ile paralel olarak yapılır.(Üç ölçüm alınarak ortalamanın alınması doğruluğa daha yakın bir değerin olmasını sağlayacaktır).

Deneysel hata sınırları içerisinde birbirine uyarlı değerler veren iki paralel (veya 3 (üç)) tayinin aritmetik ortalaması sonuç olarak verilir.

Bacharach Skalası aşağıdaki gibidir.