Aydınlatma Ölçümü

İş yeri ortamında çalışma rahatlığının sağlanması amacıyla aydınlatma ve aydınlanma seviyelerinin COHSR 928-1-IPG-039 Standardına göre ölçülmesi ve tayin edilmesi gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, çalışanların yaptıkları işlerden dolayı aydınlatma gereksinimlerinin uygunluğunu kontrol amacıyla tüm işyerlerinde bu ölçüm gerçekleştirilmelidir.

Kişisel Gürültü Ölçümü

Personel, ölçüme gitmeden önce kişisel koruyucu donanımlarını yanına alır ve ölçüm esnasında muhakkak kullanır. Ölçüm gerçekleştirilmeden önce ve sonucunda cihazların doğru ölçüm gerçekleştirebildiğini tespit edebilmemiz için standartta belirtilen ölçüm doğrulaması ve değerleri kullanılmalıdır. Bu değer standartta ± 0.5 dB olarak verilmektedir.

İç Ortam Toz Ölçümü

İç ortam havasında solunabilir toz ölçümleri tesis içerisinde bulunan toz kaynaklarında, toz ağı kaynaklarının etki alanındaki çalışma ortamlarında, tesiste bulunan idari binalarda, tesis içi açık ve kapalı alanlarda iç ortam havasında solunabilir toz konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla yapılır. Toz örneklemeleri tozun en yoğun bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilmelidir.

İç Ortam Gürültü Ölçümü

Çalışma ortamında bulunan gürültüleri insan sağlığına etkisini ölçmek için yapılır. Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Termal Konfor Ölçümleri

Çalışma ortamın bulunan kişinin ortam koşullarından (sıcaklık, nem, basınç) ne kadar etkilendiğini ve insan sağlığına etkisini ölçmek için yapılır. Isıl konforun önemli olduğu iç mekânlarda maruz kalan sağlıklı kadın ve erkeklere ancak ısıl konfordan orta derece sapmalar olduğunda, yeni çevrelerin tasarımında ve değerlendirilmesinde uygulanabilir.

Kişisel Toz Ölçümü

Havada süspansiyon durumunda bulunan ve solunabilen toz konsantrasyonunun tayin edilmesidir. Bu ölçümler iş ortamının hava kalitesine bağlı olarak çalışanların toza maruziyetini belirlemek için ölçümlerin gerçekleştirilmesi için hazırlanmıştır. Vardiya süresinin bitiminde pompa emişi durdurularak gerekli bilgiler kayıt altına alınır.

Titreşim
Ölçümleri

Mekanik titreşime maruz kalmalar sonucu oluşan El-Kol ve Tüm Vücut Titreşim seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair deney (ölçüm) personelini bilgilendirmek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilisiyle birlikte titreşime en çok maruz kalan kişiler belirlenmelidir.

İç Ortam Havasında Gaz Ölçümü

Ölçümler öncesinde, cam tüpler için üretici firma tarafından hazırlanmış olan prospektüs doğrultusunda hareket edilir. Bu prospektüsler üzerinde; ölçüm aralığı, el pompası ya da otomatik pompa kullanılarak tüpler içerisinden ne kadar hava çekileceği, pompa hava çekiş sayısı, ilgili gaz tüpünün ortamda ki hangi gazlar ile etkileşime girebileceği, % alevlenebilirlik,  renk değişimi süresi ve renk değişikliğinin nasıl olacağı yazılmıştır.

Kişisel VOC ve Ortam VOC Ölçümleri

Ortam şartlarında bulunan uçucu Organik Bileşiklerin çalışanlar üzerinde etkisini ölçmek için yapılır. Belirlenen kişilerde yapılan ölçümlerde, aktif karbon tüpü ağız ve burundan en fazla 30 cm mesafede olacak şekilde, cihaz bağlantıları yapılarak düşey olarak takılmalıdır. Personel günlük yaptığı normal işlemleri yapmalıdır. Çalışan personel kimyasal maddenin yakında sürekli olarak çalışıyorsa en az 1 saat numune alınması yeterlidir.