Çankaya Çevre Ölçüm Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler – uluslararası standardının gereklerini karşılayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.

Kalite yönetim sistemi, tüm çalışanların katılımı ile standardın öngördüğü dokümanlar ve gerekler doğrultusunda çalışmalarımızın etkinliğini sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız müşterisine verdiği/vereceği hizmetlerde ulusal ve uluslararası standartlara, laboratuvarlar arası geçerli kılınmış metotlara ve TÜRKAK rehberleri doğrultusunda dokümanlara uygun çalışmayı taahhüt eder.

Laboratuvarımız bünyesinde verdiğimiz hizmetlerde, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve sürekli gelişim temel ilkelerimizdir.

Müşterilerimize ait gizli bilgi ve tescilli hakların korunmasında, ölçüm ve analiz sonuçlarının muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizlilik esastır.

Laboratuvar personeli, konusunda uzmanlaşmayı, çalışmalarında tarafsız olmayı, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı prensip edinmiştir.

Laboratuvar personeli kalite dokümantasyonunu öğrenir, deney ve analiz çalışmalarında politika ve prosedürleri uygular. Laboratuvar yönetimi bu noktada personelin gelişimini sürekli eğitimler ile destekler ve laboratuvar personelinin gelişimi, işi sevmesi ve kendisini sürekli geliştirmesi için gerekli destek sağlanır.

Çankaya Çevre Ölçüm Laboratuvarı, iyi mesleki uygulamalar ve müşteriye verilen deney ve kalibrasyon hizmetlerinin kalitesini sağlamak adına, laboratuvar yeterliliğinin gereklerini sürekli kontrol altında tutarak, düzenlenen yeterlilik deneylerine/karşılaştırma ölçümlerine iştirak etmektedir.

Ölçüm ve analizlerde kalite ve güvenirliliğin sağlanması TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardındaki kuralların uygulanması ve daima takip edilmesi üst yönetimin sorumluluğu ve güvencesi altındadır.

Çankaya Çevre Ölçüm Laboratuvarı, laboratuvara gerekli hizmet ve donanım noktasında ihtiyaç duyulan malzemenin seçilmesi ve satın alınmasında deneyin kalitesini etkilememesini göz önünde bulundurur.

Müşterilerimizin memnuniyeti için ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek, taahhüdümüz altındaki işleri zamanında ve kusursuz olarak tamamlamak ve, Laboratuvar yeterliliğimiz, tarafsızlığımız, karar vermemiz veya çalışmamız ile ilgili dürüstlüğümüze olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamak esastır.

ŞİRKET MÜDÜRÜ
Yaşar TAŞDEMİR